Moderne kultur: Kulturteoretisk emne/kulturteori - Offentlighed

Kursusindhold

Semestrets overordnede emne er ’offentlighed’, som danner rammen for tre temablokke, hvor der vil blive fokuseret på henholdsvis biopolitik, demokrati og det digitale

De behandlede forfatterskaber vil inkludere blandt andre Nancy Fraser, Judith Butler, Jasbir Puar, Michel Foucault, Lauren Berlant, Jacques Rancière, Claude Lefort, Giorgio Agamben og Karl Marx.

Engelsk titel

Cultural Theory and Analysis

Uddannelse

Moderne Kultur

Forelæsning + seminar

Studerende, der inden semesterstart vil orientere sig i læsepensum, kan læse følgende tekster:

Giorgio Agamben: “Introductry Note on the Concept of Democracy”, in: Democracy in What State? (New York & Chichester: Columbia University Press, 2012), pp. 1-5.

Susanna Paasonen: “Affect, data, manipulation and price in social media” in: Distinktion: Journal of Social Theory, 2018, pp. 1-14.

Elizabeth Povinelli: "The Three Figures of Geontology", in: idem: Geontologies. A Requiem to Late Liberalism (Durham and London, Duke UP, 2016), pp. 1-29.

Jasbir Puar: "Preface: Hands up, Don't Shoot", in: idem: The Right to Maim. Debility, Capacity, Disability (Durham and London, Duke UP, 2017), pp. ix-xxiv.

Jacques Rancière: “Wrong: Politics and Police”, in: idem: Disagreement: Politics and Philosophy (Minneapolis & London: University of Minnesota Press), 2004, pp. 21-42.

Bernard Stiegler: “Memory” in: Mitchel & Hansen (eds): Critical Terms for Media Studies (Chicago: University of Chicago Press, 2010), pp. 64-84.

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 280
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamen
 • 84
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 420