MØK, Den klassiske islamiske civilisation (F20)

Kursusindhold

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i og viden om tilblivelsen af den klassiske islamiske civilisation. Med udgangspunkt i læsning af udvalgte tekster i oversættelse giver kurset den studerende indblik i den gradvise formulering af islamisk ret, islamisk dogmatik og islamisk filosofi.

Engelsk titel

Classical Islamic Civilisation

Uddannelse

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Studieordning for kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2018

Målbeskrivelse

Mellemøsten:

BA 2019-tilvalgsordning
Klassisk islamisk civilisation (aktivitetskode HMØB10061E)

KA 2019-tilvalgsordning
Frit emne 2 - Mellemøstens sprog og samfund (aktivitetskode HMØK13001E)

Religion:

BA 2015-Studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00061E)

Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00081E)

KA 2018-studieordning
Frit valgt emne: (aktivitetskode HRVK03131E)

Holdundervisning med diskussion – det forventes derfor, at alle til hver gang har læst i henhold til undervisningsplanen, der uddeles ved kursets begyndelse.

Jonathan B. Berkey: The Formation of Islam, Cambridge: Cambridge University Press 2003 eller senere udgave.

Wael B. Hallaq: The Origins and Evolution of Islamic Law, Cambridge: Cambridge University Press 2005 eller senere udgave.

Tilman Nagel: The History of Islamic Theology, Princeton: Markus Wiener Publications 2000 eller senere udgave.

Oliver Leaman: A Brief Introduction to Islamic Philosophy, Cambridge: Polity Press 2009 eller senere udgave.

Der udarbejdes tillige en materialesamling til kurset. Den vil være tilgængelig ved kursets begyndelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5