MØS, Kommunikativt arabisk (E19)

Kursusindhold

Der undervises i de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive. Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Kursets tema er eksil og udlændighed. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende og gruppearbejder

Engelsk titel

Communicative Arabic

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2017

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk, 2019

Målbeskrivelse

BA 2017-studieordning
Kommunikativt arabisk (aktivitetskode HARB00671E)

BA 2019-tilvagsstudieordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB10181E)

BA 2019-sidefagsstudieordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB10321E)

 

 

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse

Kursusmaterialet er ToRS’s internetbaserede materiale til Kommunikativt arabisk A. I undervisningen bruges et print af materialet, der kan købes i Publikom på KUA2.

Studerende der læser tilvalg eller sidefag skal også følge undervisinge i kulturel produktion med oversættelse, arabisk

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 206,25