MØS, Tyrkisk, Kulturel produktion m. oversættelse (E19)

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til målsprogets moderne litteratur og eventuelt anden kulturelle produktion, som f.eks. film og video, musik og lyrik. På kurset trænes læsning og analyse med udgangspunkt i det sproglige, litterære eller kunstneriske udtryk. Samtidig vil de gennemgåede tekster mv. blive placeret i historiske, kulturelle og sociale sammenhænge, og som en del af kurset skal de studerende søge relevant baggrundslitteratur til pensum. Oversættelseselementet kan være mundtlige oversættelser i timerne eller skriftlige oversættelser, der gives som hjemmeopgaver. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse.

Engelsk titel

Cultural production with translation Persian

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2017

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019 

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tyrkisk, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2017-studieordning
Tyrkisk, kultural produktion med oversættelse (aktivitetskode HTRB00681E)

BA 2019 tilvalgsstudieordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HTRB10181E)

BA 2019-sidefagsstudieordning
Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HTRB10101E)

 

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Aftales og udleveres i løbet af semesteret

Hvis du læser kurset som sidefag eller tilvalg skal du også følge kurset kommunikativ tyrkisk.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Total
  • 206,25