MØS, Hebraisk, Kulturel produktion m. oversættelse (E19)

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til målsprogets moderne litteratur og eventuelt anden kulturelle produktion, som f.eks. film og video, musik og lyrik. På kurset trænes læsning og analyse med udgangspunkt i det sproglige, litterære eller kunstneriske udtryk. Samtidig vil de gennemgåede tekster mv. blive placeret i historiske, kulturelle og sociale sammenhænge, og som en del af kurset skal de studerende søge relevant baggrundslitteratur til pensum. Oversættelseselementet kan være mundtlige oversættelser i timerne eller skriftlige oversættelser, der gives som hjemmeopgaver. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse.

Engelsk titel

Cultural production with translation Hebrew

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2017

 

Målbeskrivelse

BA 2017-studieordning:
Hebraisk, kultural produktion med oversættelse (aktivitetskode HHEB00681E)

 

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Aftales og udleveres i løbet af semesteret

Beståede propædeutikeksaminer

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Total
  • 206,25