MØS, Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt – persisk (F20)

Kursusindhold

Undervisning først og fremmest på persisk i et eller flere aktuelle emner med aktiv inddragelse af de studerende og projektskrivning

Engelsk titel

Communicative Skills with Literature and Project - Persian

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i

mellemøstens sprog og samfund, 2017-ordningen

 

Målbeskrivelse

BA 2017-studieordning:
Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (aktivitetskode HPEB00691E)

 

Holdundervisning

Beståede propædeutik A+B

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0,5
  • Forberedelse
  • 328
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5