KA-tilvalg: Kulturel Formidling

Kursusindhold

Kan du skabe en stærk og klar stemme, der løfter sig i kulturlandskabet? Vil du formidle kultur, så det rammer din modtager direkte i hjernebarken og hjertekulen? På kurset lærer du nogle grundlæggende journalistiske greb, får skærpet dine formidlingsevner af litteratur, kunst og andet fagstof og bliver klogere på medier og formidlingsgenrer. Du redigerer egne og andres tekster og lærer at ramme dit medie og din målgruppe. Faget Kulturel Formidling giver dig redskaber til at analysere, vurdere og selv blive hørt i den danske kulturdebat.

 

Kurset giver en indføring i, hvordan man skriver om kunstarter og fagstof eller på anden måde formidler viden om kunstarter og fagstof i trykte, audiovisuelle og digitale medier (f.eks. dagblade, tidsskrifter, kataloger, trykte programmer, web, sociale medier, events). Der vil indgå praktiske øvelser, og de studerende vil bl.a. få til opgave at anmelde eller debattere aktuelle kunstprodukter (forestillinger/koncerter/udstillinger/bøger) inden for de studerendes eget studieområde. Kurset giver desuden et overblik over kritikkens historie og metoder.

 

Kurset er struktureret omkring fire hoveddele, hvor den første omhandler selve det skriftlige håndværk, der ligger i at være en god formidler. Anden del omhandler formidlerrollens teoretiske overvejelser og analyser. Derefter er de to sidste dele centreret omkring hhv. genrer/formater og medier/kulturinstitutioner. På nogle kursusgange vil begge undervisere være til stede, og andre gange vil kun den ene eller den anden varetage undervisningen. Undervejs i kursusforløbet er der som del i den aktive undervisningsdeltagelse indlagt fire småopgaver, hvoraf minimum to er formidlingsprodukter. Det kunne fx være et oplæg på 18-22 minutter, to skriftlige opgaver med et omfang på 1-3 normalsider samt et produkt af ikke-tekstlig karakter – eller arbejde af lignende omfang.

 

 

Engelsk titel

Journalism and Communication

Uddannelse

Kunst og Kulturvidenskab

Holdundervisning

Undervisningen består af seminarer med forelæsningsoplæg fra underviserne og dialog med fokus på, at de studerende deltager aktivt og bidrager til undervisningens fremdrift. De studerende arbejder med faglige problemstillinger, oplæg og konkrete øvelser i løbet af seminarerne. Undervejs i forløbet vil også indgå gæsteoplægsholdere og besøg på mediehus eller kulturel institution.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 33
  • Forberedelse
  • 303
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420