Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne/Frit emne: Finance Ficition

Kursusindhold

I kølvandet på de globale finanskriser i 2008 og 2010 er den finansielle verden blevet genstand for en stærkt stigende interesse, politisk og kulturelt. Kriserne har gjort det synligt for alle, hvor stor en magt finansverdenen har over vores liv i dag, og det seneste tiår har bragt en imponerende mængde af nye kritiske teoretiske bidrag fra bl.a. Arjun Appadurai, Elena Esposito, Mark Fisher, David Graeber, Maurizio Lazzarato, Joseph Stiglitz, og Yannis Varoufakis, som vil danne baggrund for kurset. Vores primære genstand vil imidlertid være de mange romaner, film og TV-serier, som i samme periode har gjort finansverdenens og mere generelt spekulationens rolle i samtidskulturen til et dominerende kunstnerisk motiv. Der er rigtig mange værker at vælge imellem, fra Michael Moore til Martin Scorsese, fra Robert Harris til Daniel Kehlmann. De konkrete værker vil vi udvælge i fællesskab ved kursets begyndelse. Kursets overordnede formål vil være at få en bedre forståelse af den finansielle spekulations rolle i samtidskulturen med særlig henblik på de forestillinger, affekter og livsformer, som udfoldes i den samtidige finansfiktion. Vi vil samtidig åbne et litteraturhistorisk perspektiv og se på udvalgte eksempler på pengenes og andre finansinstrumenters rolle i moderne europæisk litteratur hos f.eks. Goethe, H.C. Andersen, Balzac, Zola og Mann.

Engelsk titel

Comparative Literature: Finance Fiction

Holdundervisning

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 280
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 420