Litteraturvidenskab: Tekst/kontekst

Kursusindhold

Dette kursus handler om kontekstproblemet i det litteraturvidenskabelige studium af litterære tekster. Hvorfor og hvordan kontekstualiserer vi litterære tekster og problemer? Teoretisk begynder vi med at spørge: Hvad er overhovedet en kontekst? Trods rivaliseringen  mellem mellem tekstualistiske skoler som strukturalismen og nykritikken og kontekstualistiske skoler som cultural materialism og new historicism, er kontekstbegrebet endnu mere uklart end tekstbegrebet. Litteraturhistorien lærer os, at teksters betydning er kontekstbestemt, men nok så vigtigt er det, at der ikke kun findes én kontekst, men at tekster kan kontekstualiseres forskelligt.

På kurset vil vi arbejde med kontekstkonstruktion i teori og praksis. Vi vil se på, hvordan tekster kan kontekstualiseres forskelligt, og hvordan historiske fænomener kan tekstualiseres. Vi skal ned i arkiverne, ned i historien, ned i begreberne og ned i forskellige former for tekstvidenskabelig og kontekstualistisk praksis. Det vil bl.a. indebære søgning i diverse digitale tekst- og dokumentbaser samt andre former for arkiv- og litteratursøgning. Men det vil også kræve almindelig tekstanalyse, for der må kunne argumenteres for hvorfor denne eller hin kontekst er præcis og adækvat. Endelig vil det praktiske arbejde med at forbinde tekster og konstruere kontekster indbefatte teoretiske og metodiske spørgsmål om intertekstualitet, topologi, motivanalyse, tradering osv.

Kurset vil bestå af enkelte forelæsninger og ugentlige seminarer, hvor de studerende individuelt og gennem samarbejde skal opbygge materialesamlinger, som vil kunne bruges i en afsluttende ugeopgave.

Engelsk titel

Text/Context

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning + seminar

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 280
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 420