Litteraturvidenskab: Analyseseminar

Kursusindhold

Kurset Analyse-seminar træner de studerende i at analysere litterære tekster, men især i at stille relevante spørgsmål til den enkelte tekst og identificere frugtbare vinkler for den litterære analyse. Det handler både om, hvordan principielle, teoretiske overvejelser former arbejdet med at identificere de analytiske spørgsmål, og om hvordan man identificerer metodiske tilgange, der er relevante for at besvare dem. Kurset er opdelt i tre temablokke om henholdsvis stil, udsigelse og motiv. Temablokken om stil fokuserer på den litterære teksts stilistiske træk og vil berøre emner som troper og figurer, syntaks, vokabular, rytme. Temablokken om udsigelse har fokus på udsigelsesforhold i tekster og vil berøre emner som stemme, perspektiv, implicit autor, ”unaturlige” fortællere. Temablokken om motiv fokuserer på topologi, motivhistorie og –analyse.

Undervisningen består dels af forelæsninger, der vil give et overblik over udvalgte metodiske og teoretiske spørgsmål inden for de enkelte temablokke, dels af workshops, hvor fokus lægges på de studerendes aktive analysearbejde med de litterære tekster. Faste arbejdsformer i seminarerne er panelsamtaler, prima vista-analyser  og diskussion af skriveøvelser.

Engelsk titel

Analytical Seminar

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsninger + seminarhold

Studerende indskrevet pr. 1. september 2019, skal læse efter 2019-ordningen

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 299
 • Eksamen
 • 84
 • Forelæsninger
 • 10
 • Seminar
 • 27
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK03851U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Efterår 2019
Kapacitet
60
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Michael Høxbro Andersen   (8-6572686976776972446c7971326f7932686f)
 • Lilian Munk Rösing   (7-757268766c716a436b7870316e7831676e)
Underviser

Lilian Munk Rösing og Michael Høxbroe Andersen

Gemt den 14-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students