Litteraturvidenskab/Moderne kultur/Teater:Forskningsemne/Frit emne: At samarbejde med Gertrude Stein

Kursusindhold

At samarbejde med Gertrude Stein: Medieøkologier, reception, poetik

Gertrude Stein har altid været en kunstnernes og en digternes digter: Receptionen af hende har i vid udstrækning formet sig gennem andre kunstneres referencer, citater og approprieringer af hendes tekster, stil, emner eller persona. Det gælder inden for et væld af kunstarter: digtning, billedkunst, film, teater og musik. Dette kursus fokuserer på den litterære reception af Steins værk, som den har tegnet sig i en nordamerikansk kontekst fra 1960’erne til i dag, men med et udblik til de øvrige kunstarter og populærkulturelle praksisformer. Det er således værker af senere digtere og kunstnere, som står i centrum for kurset, sammen med en undersøgelse af remedierings- og approprieringsstrategier i kunsten generelt, og af Steins åbne ”samarbejdspoetik” specifikt. Vi undersøger hvordan Steins samarbejdspoetik forvaltes i forskellige kunstneres værker, fx Harryette Mullen, Juliana Spahr, Thalia Field, Anne Carson, John Cage, Andy Warhol, Lyn Hejinian, Charles Bernstein, Kenneth Goldsmith, Filip Noterdaeme m.fl. og hvordan indsigter fra denne kunstneriske reception transporteres over i en akademisk kontekst.

Desuden vil vi teoretisere den sammensatte medieøkologi, som Steins værk og dets reception tilsammen udgør, med begreber fra nyere medie- og affektteori, og sætte den i forbindelse med aktuelle diskussioner om litteraturens fortsatte rolle i samtidens komplekse mediemiljø, hvor den trykte bog blot udgør én platform blandt mange, hvorpå vi møder litteratur. Litterære værker kommunikerer i dag ved hjælp af en række multimodale strategier, som både inkluderer en medialiseret projektion og transmission af forfatternes ansigt, krop og stemme, og en åben invitation til publikum om at deltage i, remediere og dele det litterære værk. Som vi kommer til at opleve det i forbindelse med Steins værk, der i dag fremstår som en sammensat, knopskydende medieøkologi snarere end som et tekstbundet litteraturhistorisk oeuvre, befinder samtidslitteraturen sig ligeledes i en situation, hvor det virker mindre fyldestgørende at forstå den som et korpus af tekst, hvis interne strukturer vi kan studere, og mere relevant at betragte den i performative termer, og studere dens virkning i et åbent medielandskab.

Kurset indledes med en introduktion til Steins værk og dets samtidige medieøkologier og litterære infrastrukturer. Vi vil herefter bevæge os op gennem receptionen, og foretage en løbende teoretisering og samtidsperspektivering af det studerede materiale.

Engelsk titel

Research Topic

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Gertrude Steins samlede skrifter som e-bog kan hentes gratis på internetarkivet monoskop.org https://monoskop.org/log/?p=19239 . Det anbefales at orientere sig i denne, og læse Tender Buttons (1910-12) samt The Autobiography of Alice B. Toklas (1932) som forberedelse op til kursusstart.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 294
  • Total
  • 420