Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Projektorienteret forløb

Kursusindhold

For studerende, der tager projektorienteret forløb udbydes to praktikseminarer, som alle forventes at deltage i.

Seminarene har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, at opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.

Seminar #1: Studieordningskrav og eksamensformer. Introduktion til teori om virksomhedskultur og metoder til dataindsamling. Udveksling og afklaring omkring de studerendes arbejdsområder, roller og erfaring med opgaveløsning, observationer og kompetenceudvikling i praktikforløbet. Fælles drøftelse af karrieremuligheder og visioner i relation til praktikforløbet.

Seminar #2: Udfordringer og problematikker på arbejdspladsen. Hvordan kobles akademiske kompetencer til en konkret arbejdssituation? Sparring omkring eksamensforberedelse samt vidensdeling omkring praktikerfaringerne. Evaluering af praktikforløbet, herunder udveksling omkring anvendte kompetencer, samt behov for yderligere kompetenceudvikling i relation til arbejdsopgaverne i praktikken.

Seminarene er et supplement til den faglige vejledning, der fås fra praktikvejlederne. Det anbefales at holde et vejledningsmøde med den faglige vejleder ved underskrift af forløbsaftale, hvor fokusområdet for forløbet diskuteres, og dernæst efter det sidste seminar.

Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Holdundervisning
 • 6
 • Praktik
 • 330
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK03703U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Forår 2020
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Liselotte Ardal Bille   (7-7368697073736c476f7c7435727c356b72)
Underviser

NN

Gemt den 06-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students