Litteraturvidenskab: Ældre litteraturhistorie 2

Kursusindhold

Kurset Ældre litteraturhistorie II præsenterer en række væsentlige litteraturhistoriske tendenser, genrer og værker fra ca. 1600 til 1850, især med fokus på europæisk litteratur. Kurset samler sig om fire temablokke: en om fransk klassicisme og dens æstetiske idealer, en om oplysning og enevælde, en om følsomhed og romantik i europæisk litteratur og en om 1800-tallets sædeskildrende roman. Vi vil på kurset læse, diskutere og analysere litterære tekster – oftest hele litterære værker – fra perioden og fokusere på deres samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold. Desuden vil vi diskutere litteraturhistorieforskningens metodiske principper. Pensum udgøres først og fremmest af litterære og historiske tekster, men også af litteraturhistorisk faglitteratur. Kurset vil blandt andet udbygge de studerendes kendskab til væsentlige litterære genrer som komedie, satire og roman, til forestillingerne om det litteræres autonomi og den forestillings historie, til forholdet mellem litteratur og periodens vigtigste politisk-historiske tendenser: statsdannelse, kolonialisme, oplysningstænkning – og til væsentlige litteraturhistoriografiske positioner.

Engelsk titel

Literary History 1600 - 1850

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning og efterfølgende seminarhold

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 272
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminarhold
 • 36
 • Total
 • 420