Litteraturvidenskab : Værkkursus: Albert Camus' roman L'Etranger

Kursusindhold

På dette værkkursus skal vi læse Albert Camus’ roman L’Étranger (1942, Den fremmede) samt udvalgte essays og noveller af samme. I romanen følger vi den unge Meursault, der, ligesom Camus selv, er fransk, men som er født, opvokset og bosat i Algeriet, imens landet endnu var under fransk styre. Og lige præcis dette aspekt er altafgørende i dette værk om at føle sig fremmed; både over for sig selv og sin omverden.

 

Den verdenskendte roman er ofte blevet læst og fortolket i relation til forfatterens filosofiske beskæftigelse med absurditeten som et grundvilkår for den menneskelige tilværelse, men på dette kursus vil vi i stedet kaste os over romanen ud fra en kolonihistorisk kontekst. Vi skal primært fokusere på Camus’ fremstilling af Algeriet som land, herunder særligt hans fremstilling af den algeriske natur, og i vores diskussion af dette vil vi bl.a. drage nytte af to forskellige, men dog komplimenterende, teoretiske rammesætninger: en postkolonial og en økokritisk. Vi skal på kurset bl.a. undersøge spørgsmål om fremmedhed, anerkendelse og magt i Camus roman, samt datidens forestillinger om geografisk determinisme, koloniale naturforestillinger og antropomorfisering som litterært virkemiddel og strategi i forfatterskabet.

 

Vi skal læse flere store litterære tænkere og teoretikere såsom queer-teoretiker Judith Butler, sociolog og filosof Henri Lefebvre, den postkoloniale tænker Edward Said, økokritikeren Timothy Morton og den caribiske litteraturkritiker Edouard Glissant, der på hver deres måde kaster et interessant og kritisk lys over romanen og Camus’ øvrige forfatterskab. Herudover vil vi sideløbende læse kortere uddrag fra værker af en række andre franske og algeriske forfatterskaber der beskæftiger sig med Frankrigs tidligere verdensomspændende kolonisering, bl.a. franske Marguerite Duras’ Un barrage contre le Pacifique (1950, Dæmning mod Stillehavet) og J.M.G. Le Clézios Désert (1980, Ørken) samt kortere tekster af de algeriske forfattere Assia Djebar og Kateb Yacine.

 

 

Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work: Albert Camus

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Vores grundbog bliver Hans Peter Lunds danske oversættelse af L’Étranger fra 2003, udkommet ved Gyldendal. Alle andre tekster vil blive optrykt i kompendiet eller lagt ud til print på absalon. Vi læser tekster både i dansk og engelsk oversættelse, dog er franskkyndige studerende meget velkomne til sideløbende at læse tekster af Camus på originalsprog og citere fra disse i eksamensopgaven.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420