Litteraturvidenskab: Ældre litteraturhistorie 1

Kursusindhold

Kurset i ældre litteraturhistorie præsenterer en række væsentlige litteraturhistoriske tendenser, genrer og værker fra oldtiden til ca. 1600, især med fokus på europæisk litteratur. Kurset samler sig om fire temablokke: én om oldtidens skriftkulturer og den mundtlige digtning, én om politik og digtekunst i Grækenland og Rom, én om den folkesproglige digtning og den klassiske tradition, og én om tidlig moderne bogtryk, roman og teater. Vi vil på kurset læse, diskutere og analysere litterære tekster – oftest hele litterære værker - fra før år 1600 med fokus på deres samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold under hensyntagen til teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk. Desuden vil vi diskutere litteraturhistorieforskningens metodiske principper. Pensum udgøres først og fremmest af litterære og historiske tekster, men også af litteraturhistorisk faglitteratur. Kurset vil blandt andet udbygge de studerendes kendskab til forholdet mellem mundtlig digtning og skriftkultur, til væsentlige litterære genrer som epos, tragedie og komedie, sonet og roman, til litteraturens førmoderne kredsløb, til kanondannelse, til trykkekunstens opståen, til ældre litteraturteori og –kritik, til væsentlige litteraturhistoriografiske positioner.

Kurset består af en forelæsningsrække samt en antal seminarer, hvor de studerende laver oplæg, analyserer tekster og sætter litteraturhistoriske spørgsmål til diskussion.

Engelsk titel

Literary History I

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning + seminarhold

Pensum omfatter blandt andet følgende værker:

Homers Iliaden (oversættelse Christian Wilster eller Otto Steen Due)

Aischylos’ Orestien (køb gerne Norton Critical Edition)

Aristoteles’ Poetikken

Vergils Æneide (oversættelse Otto Steen Due)

Dantes Den guddommelige komedie (oversættelse Ole Meyer)

Fortællinger fra Bocaccio og Tusind og én nats eventyr

Teresa af Avilas selvbiografi

Shakespeares Henry IV, part 1

Cervantes’ Don Quijote (gerne Rigmor Kappel Schmidt oversættelse)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studerende indskrevet pr. 1. september 2019, skal læse efter BA-2019-ordningen

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 272
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminar
 • 36
 • Total
 • 420