Litteraturvidenskab: BA-Projektforløb

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Seminaret vil bestå af 6 kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg. En stor del af seminaret vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser indbyrdes.

Det anbefales at kombinere dette projektseminar med et af de tre forskningsemner på kandidatuddannelsen, som er åbne for bachelorstuderende, der skal skrive BA-projekt:

- Digital renæssance

- Frygt og bæven

- At samarbejde med Gertrude stein
 

Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Vi anbefaler, at selvom du vil følge ét af forskningsemnerne som inspiration til dit BA-projekt, tilmelder du dig også BA-projektworkshoppen. Hvis du følger et forskningsemne som inspiration til BA-projektet, er underviseren fra forskningsemnet din vejleder/eksaminator til dit BA-projekt.
Tilmelding til forskningsemnet sker ved at skrive en mail til studie_litvid@hum.ku.dk

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 318
  • Holdundervisning
  • 18
  • Total
  • 420