Litteraturvidenskab: Den moderne litteraturs og kulturs historie 2

Kursusindhold

Kurset præsenterer en række vigtige strømninger i den moderne litteraturs og kulturs historie på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter i perioden 1950 til i dag. Det er opdelt i to parallelle undervisningsforløb, henholdsvis Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. På begge undervisningsforløb foregår undervisningen som en kombination af forelæsninger og seminarer med fokus på såvel litteratur- som kulturhistorie. Konkret forløber begge undervisningsforløb over 14 uger og består af hver 10 forelæsninger (à 2 timer) og 8 seminarer (à 3 timer). Forudsætningen for aflæggelse af eksamen som bunden, skriftlig hjemmeopgave er godkendt aktiv undervisningsdeltagelse bestående af seks godkendte småopgaver, tre på hver af de to undervisningsforløb.

Kurset er opdelt i fire temablokke, der går på tværs af de to parallelle undervisningsforløb i Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. Første temablok, ”Efterkrigstid og fortidsbearbejdelse”, handler om bearbejdelsen af nazismen og Holocaust som traumatisk historisk erfaring med afsæt i bl.a. filmiske og litterære vidnesbyrd. Anden temablok, ”Kold krig og velfærdssamfund”, handler om kunsten i den ideologiske koldkrigs tjeneste og hvordan velfærdssamfundet fostrer nye kulturfænomener, herunder andre relationer mellem høj- og lavkultur. Tredje temablok, ”Hverdagskultur og emancipation”, handler om politiseringen af hverdagskulturen og kunsten og hvordan politiske begivenheder og protestbevægelser kan påvirke individer og livsvilkår. Fjerde temablok, ”Dekolonialisering og globalisering” ser dels på følgerne af afkolonialiseringen i hhv. de selvstændiggjorte kolonier og Europa, dels på hvordan globaliseringens transkultureringsprocesser og kulturmøder ændrer på litteraturen og kulturens former og institutioner.

Vi vil på kurset studere en vifte af kulturelle og kunstneriske udtryk – fra litteratur, billedkunst, og film til tegneserier og performance. De enkelte værker vil blive belyst i deres sociale, politiske, litteraturhistoriske og kulturhistoriske kontekst med tanke på at udvikle deltagernes forståelse af samspillet og forbindelserne mellem kunst- og kulturformerne samt de historiske sammenhænge de indskriver sig i. Pensum udgøres af primærkilder (f.eks. en roman, et maleri, en film, et manifest) og af litteraturhistorisk og kulturhistorisk faglitteratur – herunder eksempler på faglitteratur som med tiden er blevet en primærkilde til faser i den moderne kulturs historie.

Engelsk titel

History of Modern Literature and Culture 2

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning og seminarhold

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse
 • 242
 • Seminarhold
 • 54
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB00673U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Forår 2020
Kapacitet
90
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Frederik Tygstrup   (8-6a76696869766d6f446c7971326f7932686f)
 • Agus Djaja Soewarta   (4-656b7977446c7971326f7932686f)
Underviser

Frederik Tygstrup og NN og Agus Soewarta og Linus Carlsen

Gemt den 09-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students