Formidlingsforløb 2: Poetik

Kursusindhold

På dette kursus vil deltagerne blive trænet i tekstproduktion og praksisovervejelser inden for forskellige genrer og medier vi arbejder med, og i litterær praksis inden for eksempel lyrik, (kort)prosa, litterær kritik, rejselitteratur, børnelitteratur, konceptuel litteratur, oversættelse, genrelitteratur, litterære dagbøger og mere performative fremførsler. Ved at arbejde opmærksomt med egen skrivning bliver man ikke bare bedre til at skrive, men også en bedre læser, i kraft af en øget bevidsthed om de udfordringer og valg, der ligger i ethvert formgivende arbejde med sprogets materiale. Dén bevidsthed skulle gerne gøre én til en endnu bedre formidler af litteratur. Vi kommer derfor til både at skrive og læse en del på kurset – både skønlitteratur, teori og hinandens tekster. Og vi kommer til at give kritik på det vi har læst – vi læser og skriver både 'fra hoften' (skriveøvelser og prima vista-læsninger) og forbereder os grundigere (hjemmeopgaver). Ud over grundigt og reflekteret arbejde med egen og andres skriftproduktion vil kurset rumme en dimension af litteraturteori, der fokuserer på emner som for eksempel stemme, sted, stil, genre, performativitet og life writing. Tillige vil vi undervejs også arbejde med kuraterende, redigerende, formidlende og iværksættende elementer. På kurset forventes aktiv undervisningsdeltagelse i form af tekstproduktion, oplæg og aktiv læsning af hinandens tekster.

Engelsk titel

Communication Project: Poetics

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Undervisningen struktureres som 14 x 4 timers holdundervisning samt 2 x 7 timers workshops. De to heldagesworkshops afholdes i fællesskab med de studerende på formidlingsfaget Litterært anmelderi. Vi får besøg af forfattere og kritikere som gæsteundervisere og medlæsere, og forhåbentlig skal vi også selv ud af huset undervejs i forløbet. Selve undervisningen kommer til at bestå af en kombination af skriveøvelser hjemme og på stedet, feedback på jeres praktiske arbejder i grupper og i plenum, oplæg fra studerende og underviser, gæsteforelæsninger og diskussion.

Følgende bog bør anskaffes til kurset – der kommer flere titler til når kurset går i gang:

Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller m.fl. (red.): Litteratur - introduktion til teori og analyse (Aarhus Universitetsforlag, 2012)

Tore Rye Andersen m.fl. (red.): Litteratur mellem medier (Aarhus Universitetsforlag, 2018)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420