Litteraturvidenskab: Formidlingsforløb 1: Litterært anmelderi

Kursusindhold

Litterært anmelderi er et praktisk skrivekursus, der har sit navn efter den godt 100-årige dagbladskritik, men som også kommer til at dreje sig om den endnu ældre tidsskriftskritik, nutidig netpubliceret kritik (herunder podcasts) og litteraturkritiske livearrangementer. Vægten vil ligge på det skriftlige anmelderi, som I skal reflektere over, analysere, kaste et kritisk blik på og – ikke mindst – skrive selv. Alt sammen for at undersøge, hvilke muligheder, genren indeholder, og hvordan man kan udfolde den, så den svarer til vores tid. Når nu litteraturen hele tiden forandrer sig, skal kritikken af den så ikke også det? Det spørgsmål vil vi forholde os til løbende. Vi kommer til at læse engelsksproget og nordisk kritik samt nordisk samtidslitteratur og at udveksle erfaringer med udøvende dagbladsanmeldere.

Undervisningen struktureres som 14 x 4 timers holdundervisning samt 2 x 7 timers workshops. De to heldagsworkshops afholdes i fællesskab med de studerende på Poetik/Creative writing. Workshopsene vil bestå af en kombination af gæsteforelæsninger, øvelser og diskussion.

Engelsk titel

Literary reviews

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Undervisningen kommer til at bestå af feedback på jeres praktiske arbejde i grupper og i plenum, diskussioner i grupper og i plenum af teoretiske tekster, oplæg fra både studerende og underviser, skriveøvelser, gæsteoplæg og evt. ekskursioner.

De første undervisningsgange inddrager vi bl.a. disse tekster:

John Chr. Jørgensen: kapitel 1 ’Filologisk forspil. Om begreberne anmeldelse, kritik og recension’ &

kapitel 7 ’Metakritisk efterspil. Sammenfatning om anmelderihistorie som genreforskning mellem

pressehistorie, kritikhistorie og litteraturhistorie’ i Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906, Fisker & Schou, 1994

Tom Kristensen: ’Kritiker eller Anmelder’, kronik i Politiken 30.7.1940, genoptrykt i Kritiker eller

anmelder, Gyldendal, 1966

Susan Sontag: ’Against Interpretation’ i Against Interpretation, 1967, genoptrykt i 20th Century Literary

Criticism, David Lodge (red.), Longman, 1972

Susanne Christensen: ’Ti punkter om Susan Sontag og de nye sensibilitetene’ i Den ulne avantgarde.

Kritiske tekster fra 00-tallet, Flamme Forlag, 2011

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420