ITS; Introduktion til programmering

Kursusindhold

I kurset gennemgår vi de grundlæggende begreber og teknikker inden for programmering med fokus på behandling af tekster. De studerende vil lære at analysere tekstrelaterede problemstillinger og identificere metoder til at løse dem via computerprogrammer. De vil kunne forstå og tilpasse programmer til behandling af tekster samt selv løse programmeringsopgaver. Der undervises i programmeringssproget Python.

Der kræves ingen forkundskaber i programmering.

Engelsk titel

Introduction to Programming

Uddannelse

It & Sprog

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Du finder studieordningen her.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Der kræves ingen forkundskaber i programmering.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5