LIN/INDO; Lingvistiske metoder

Kursusindhold

I Lingvistiske metoder får I værktøjer til at opstille en sprogvidenskabelige undersøgelse i form af et individuelt projektforslag. Det er værktøjer som I senere kan få glæde af når I skal skrive BA-projekt og speciale, eller når I skal arbejde med sprogprojekter på en fremtidig arbejdsplads. I kommer ikke til at lave de planlagte undersøgelser i løbet af kurset (I skal ikke indsamle data og foretage analyser), men I skal skrive om alt det der går forud for dataindsamling. Alle studerende udvælger hver især (eller i grupper af to) et passende og relevant forskningsspørgsmål og udvikler design og stimuli til undersøgelsen.

I læser litteratur for at opbygge kompetencer til selv at tilrettelægge en mindre undersøgelse:

 • metodisk litteratur om udvælgelse af undersøgelsesspørgsmål, undersøgelsesdesign og forskningsetik og
 • lingvistiske forskningsartikler for at se hvordan de er opbygget, og bliver klogere på hvordan andre tilrettelægger undersøgelser, og hvilke metodiske valg de har truffet.

 

I vil også arbejde med grundlæggende statistik, lære at lave en grundig elektronisk litteratursøgning, referere faglitteratur, skrive et resumé og i øvrigt styrke jeres faglige formidlingsevner.

I undervisningen vil vi gennemgå metodiske grundbegreber og diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder. I timerne vil vi også hjælpe hinanden med at tilrettelægge de enkelte undersøgelser (gennem peer-feedback og diskussion af cases). I afleverer skriftlige udkast til jeres individuelle undersøgelser som delopgaver i løbet af semesteret. De kommenteres af underviseren, og I retter jeres udkast og sammenskriver dem inden endelig aflevering til eksamen.

Engelsk titel

Linguistic methods

Uddannelse

Lingvistik/Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser: 

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)


Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206