LIN/INDO; Akustisk analyse

Kursusindhold

På kurset Akustisk analyse lærer man at anvende redskaber fra fysikken til at studere udtalevariation i detaljer. Det har den store fordel, at man får mulighed for at finde frem til nuancer, som det er meget svært (og i nogle tilfælde umuligt) at opdage alene ved at lytte.

Man får en grundig indføring i at lave akustiske analyser i computerprogrammet Praat, som er designet til formålet, ligesom vi læser lærebogstekster om grundprincipperne i akustisk analyse, og hvordan analyserne kan fortolkes til at fortælle os om detaljer i artikulationen af sproglyde. Desuden læser vi forskningsartikler, hvor akustisk analyse af sproglyde anvendes til at belyse forskellige fonetiske, lingvistiske og sociolingvistiske problemstillinger, sådan at man kan få en forståelse for hvordan metoden anvendes i praksis.

I undervisningen er der en del praktiske øvelser med at udføre akustisk analyse af vokaler og konsonanter og prosodiske forhold, ligesom vi lærer at læse spektrogrammer og prøver at lave palatogrammer. Kurset træner dine færdigheder i at tilrettelægge en (mindre) undersøgelse, der skal munde ud i en kvantitativ analyse af data.

Engelsk titel

Acoustic phonetics

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5