LIN/INDO; Lingvistiske teorier

Kursusindhold

Kurset bygger videre på den viden og de færdigheder de studerende har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Semantik og pragmatik og Akustisk analyse. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes de studerendes forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider.

Engelsk titel

Linguistic Theories

Uddannelse

Lingvistik og Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser: 

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)


Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
2018-ordningen (Lingvistik): Fri mundtlig prøve med materiale
2017-ordningen (Lingvistik & Indoeuropæisk): Fri mundtlig prøve med materiale
2016-ordningen (Lingvistik): Bunden mundtlig prøve med forberedelse
2015-ordningen (Indoeuropæisk): Bunden mundtlig prøve
2008-ordningen (Lingvistik): Bunden mundtlig prøve med sagsfremstilling
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Total
  • 206