LIN/INDO; Lingvistik i teori og praksis

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i sammenhænge mellem sprogvidenskabelig teori og praksis og teori og praksis i fagområder der grænser op til sprogvidenskaben. Vi vil bl.a. udforske hvordan sproglige forskningsspørgsmål behandles af discipliner som psykologi, neurologi, arkæologi og genetik.

 

Kurset afsluttes med en bunden skriftlig 7-dages hjemmeopgave. I den ene del af hjemmeopgaven foretager du en analyse af sproglige data. I den anden del af opgaven skriver du en populærvidenskabelig artikel om et af de tværvidenskabelige emner fra kurset. 

Engelsk titel

Linguistics in Theory and Practice

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

2010-ordningen (Indoeuropæisk)


Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Total
  • 412,5