LAT: Latinsk seminar: Retorik og talekunst

Kursusindhold

Kurset består af læsning af tekster på latin af romerske taler og teoretiske tekster om romersk retorik og talekunst. Det kan være tekster af forfatteren til Ad Herrenium samt Cicero, Tacitus og Quintilian m.fl.

Engelsk titel

LAT: Latinsk seminar: Retorik og talekunst

Målbeskrivelse

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i latinsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Latin samt til prøver på KA-niveau.

Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger og studenteroplæg.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0