LAT Romersk historie og historieskrivning

Kursusindhold

Kurset vil lægge hovedvægten på den republikanske tid og tidlig kejsertid med udgangspunkt i læsning af  Sallust, Livius og Tacitus samt Cæsar (kommentargenren).
Teksterne vil både blive læst på latin og i oversættelse.
Engelsk titel

LAT Roman History and Historiography

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Latin under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Romersk historie og historieskrivning HLAB00521E

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E

Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger og studenteroplæg.

Litteratur:
Caesar: Bellum Gallicum og Bellum Civile
Sallustius: Catilina og Iurgutha
Livius: Ab Urbe Condita 
Tacitus: Annales
 
Sekundærlitteratur:
John Marincola: On Writing History – from Herodotus to Herodian, Penguin Classics 2017  
Bristol 1997 (grundbog)
 
Samt: 
 
Ed. T.A. Dorey: Latin Historians
Routledge 1966
C.S. Krause & A.J. Woodman: Latin Historians
Oxford University Press 1997
Peter Ørsted: Romersk Historieskrivning
Gyldendal 1978
 
Disse bøger forefindes på en semesterhylde i videnscentret. Yderligere relevant sekundærlitteratur vil kunne ses på kursets hjemmeside på Absalon.

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E - Studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Kursusdeltagere skal herudover følge kurset Antik prosa 1: Historieskrivning (HOLB10071U).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Total
  • 42