Latin 1

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i:
- at oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af ordbog,
  grammatik og paralleloversættelse(r)
- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret græsk helsætning
- elementær dansk grammatik
- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse
- at vurdere oversættelser.

Engelsk titel

Latin 1

Uddannelse

Propædeutik i Latin

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Begynderbog offentliggøres senere.

Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag 2006, ISBN 87-500-3903-2

Alle skal være indskrevet på Latin Propædeutik via Studenterservice.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Pensum: Der opgives 15 normalsider latinsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til latin 1.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Deltagelse i 80% af undervisningen.
- Aflevering af 4 skriftlige opgaver på 1-3 normalsider hver.
- 1 mundtligt oplæg af 10 min.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0