Kunsthistorie: Kunstfaglig praksis ( KA 2008 Formidling og kritik)

Kursusindhold

Kunsthistorisk praksis sigter efter at udvide rammerne for, hvad kunsthistorie er og kan, samtidig med at kurset introducerer de veletablerede institutionelle og diskursive rammer for kunsthistoriske praksis- og forvaltningsformer. Idéen er at præsentere de historiske rødder for kunsthistorien, mens disse samtidig udfordres og gentænkes i lyset af de aktuelle vilkår og problematikker inden for kunsthistoriefaget. Som studerende skal du på kurset både opøve praksisser og indblik i den eksisterende kunsthistoriske faglighed. Der vil i foråret 2020 særligt være fokus på kunsthistoriske tekstpraksisser og diskursproduktion, herunder kunstkritik og kunstformidling.

Kurset består i en blanding af forelæsninger, studenteroplæg, øvelser, ekskursioner og diskussioner. Kurset er i nogen grad studenterdrevet og tilrettelægges i et samarbejde mellem underviser og dig som studerende. Det er meningen, at du skal blive god til at tænke kritisk, selvstændigt og innovativt inden for kunsthistoriefaget og god til at beskrive de praktiske realiseringspotentialer for et specifikt projekt. Kurset er derfor baseret på øvelser, som du skal aflevere til fastsatte frister og som du derefter modtager individuel eller kollektiv feedback på – enten fra underviser eller fra medstuderende. Den afsluttende eksamen er en portfolio på 21-25 normalsider, som består af det øvelsesmateriale, der er udarbejdet i løbet af semestret plus en refleksionsramme, som skal udgøre de ca. 12,5 NS (fælles udarbejdet materiale må max udgøre 50 procent af den samlede portfolio). Du kan lave din portfolio alene eller sammen med (op til to) andre studerende.

Engelsk titel

The Practice of Art History (compulsory and constituent for the common profile)

Kurset består i en blanding af forelæsninger, studenteroplæg, øvelser, ekskursioner og diskussioner

Studerende, der mangler at aflægge eksamen i Formidling/kritik på
2008-ordningen skal følge undervisningen tilknyttet Kunstfaglig
praksis på 2019 ordningen for Kunsthistorie.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Andet
Studerende, der mangler at aflægge eksamen i Formidling/kritik på
2008-ordningen skal følge undervisningen tilknyttet Kunstfaglig
praksis på 2019 ordningen for Kunsthistorie. De skal gå op i eksamen HKUK03601E - Aktiv undervisningsdeltagelse med bunden hjemmeopgave. Se din KA 2008 Kunsthistorie studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 279
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420