Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar- Kickstart dit speciale

Kursusindhold

Hvordan forbereder man sit speciale i god tid? Specialeworkshoppen skal tages i semestret inden man skriver speciale. Målet med specialeworkshoppen er, at den studerende får formuleret et udkast til en problemstilling og lavet en foreløbig litteraturliste, som skal støtte den studerende i kontakten til en vejleder ved udgangen af forårssemestret og være en hjælp til at indgå en specialekontrakt før starten af efterårssemestret.

Workshop-aktiviteterne støtter den studerende til selvstændigt at gennemtænke emne og problemstilling for specialet og rummer blandt andet: information om specialeemner, specialegrupper og vejledere, arbejde med emne- og problemformuleringer, litteratursøgning osv. Workshopformatet er 4 seminarer á 3 timer og et litteratur-og informationssøgningskursus for specialestuderende.

Workshoppens formål er specialeforberedende, dvs. at støtte den studerende på bedst mulig vis forud for det egentlige vejledningsforløb. At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås. Kick it!

Engelsk titel

Workshop Thesis

Workshop. Undervisning vil blive afholdt i ugerne 12,13,14,17 og 18 om tirsdagen. Tidspunktet og lokalet vil blive offentliggjort i uge 47.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 15
  • Total
  • 15