BA tilvalg: Museologisk praksis

Kursusindhold

Omdrejningspunkt for faget ”museologisk praksis” er et ophold ved en relevant institution som giver den studerende praktisk erfaring med problemstillinger vedrørende fagrelevante forhold. Det er hensigten at den studerende gennem specifikke opgaver og problemstillinger vedr. samlingspleje, udstilling og/eller formidling, skal få perspektiveret og konkretiseret de mere teoretiske overvejelser, som tilvalgsstudiets øvrige elementer har bidraget med. Kurset skal således give den studerende mulighed for at kombinere sine teoretiske forudsætninger med det praktiske samlings-, udstillings- og/eller formidlingsarbejde samt at reflektere over disse to aspekters gensidige forhold.

Praktikopholdet vil alternativt kunne afløses med en skriftlig opgave, baseret på en kritisk analytisk gennemgang af en eksisterende udstilling.

Engelsk titel

Museum Practice

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, 11-15 normalsider
Omdrejningspunkt for faget ”museologisk praksis” er et ophold ved en relevant institution som giver den studerende praktisk erfaring med problemstillinger vedrørende fagrelevante forhold. Det er hensigten at den studerende gennem specifikke opgaver og problemstillinger vedr. samlingspleje, udstilling og/eller formidling, skal få perspektiveret og konkretiseret de mere teoretiske overvejelser, som tilvalgsstudiets øvrige elementer har bidraget med. Kurset skal således give den studerende mulighed for at kombinere sine teoretiske forudsætninger med det praktiske samlings-, udstillings- og/eller formidlingsarbejde samt at reflektere over disse to aspekters gensidige forhold.
Praktikopholdet vil alternativt kunne afløses med en skriftlig opgave, baseret på en kritisk analytisk gennemgang af en eksisterende udstilling.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Portfolio udarbejdes på baggrund af et ophold i en udstillingsinstitu-tion/​virksomhed og knytter sig til institutionens samlings- eller formid-lingsopgaver. Opholdet skal godkendes af underviseren på baggrund af en kontrakt og en projektbeskrivelse.

Det projektorienterede forløb skal være på minimum 350 timer og max. 400 timer.

Portfolien består af en række bunde opgaver, der stilles af vejlederen.

Ved semesterstart fastsætter vejlederen tidspunkterne for, hvornår i semesteret de forskellige elementer i portfolien kan indleveres til feed-back.

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af vejlederen fastsatte frist. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feed-back fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere.

Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feed-back.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 293
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420