Kunsthistorie: BA-projekt Workshop

Kursusindhold

Bachelorprojektet er den første større, selvstændige akademiske opgave på uddannelsen i kunsthistorie og stiller store krav til idéudvikling, planlægning og gennemførelse.

 

Denne BA-workshop sigter mod bedre konkrete kompetencer inden for arbejdet med BA-projektet, som det former sig på denne afdeling af IKK.

Vi forbedrer det akademiske håndværk, sikrer færdiggørelse af opgaven og øger samarbejde mellem studerende og vejledere her på stedet.

Workshoppen rummer en introduktion til projektplanlægning, gode vejledningsforløb, effektiv litteratursøgning og brug af bibliografiske referencer.

Vi diskuterer arbejde med synopsis som BA-projektskitse, ikke mindst dele som problemformulering, hypotese, disposition, og metode. Vi diskuterer også i fællesskab typiske fejl og faldgruber i det akademiske arbejde.

En stor del af workshop-forløbet vil have karakter af akademisk skriveværksted, hvor deltagerne præsenterer og indbyrdes diskuterer projektskitser samt deres akademiske skrivestil og formidling.

Forløbet starter lidt inde i februar og omfatter fem kursusgange på hver tre timer, fordelt over semesteret.

Det anbefales at kombinere denne workshop med et af semesterets emnekurser.

Vel mødt -- sammen med dine medstuderende, der også skriver BA-opgave dette semester -- til et relativt kort, effektivt, og akademisk projektværksted, der styrker dit projekt både fagligt indholdsmæssigt og på meget konkrete skriftlige og metodiske måder!

 

Hvis du skal aflevere BA-projekt ved sommereksamen 2020, så er det obligatorisk at følge kurset i forårssemesteret 2020. Kurset bliver udbudt i hvert semester.

 

Det drejer sig om følgende kurser:

  • Kunst som kontaktzone/sorthed og samtidskunst v. Sabine Dahl Nielsen og Nina Cramer

https://kurser.ku.dk/course/hvkk03281u/2019-2020

  • Imaging Rapture: The Power og Imagnination v. Nicoletta Isar og Lise Hindsberg

https://kurser.ku.dk/course/hkuk03331u/2019-2020

 

For undervisningstilmeldning til et af emnekurserne, bedes I henvende jer til Nina Simkunas, studiesekretær studie_kunst@hum.ku.dk , som kan tilmelde jer manuelt til kurserne.

 

Skriv venligst inden mandag den 2. december 2019 kl. 14.00, hvis du gerne vil tilmeldes et af fagene.

Engelsk titel

BA workshop

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 15
  • Total
  • 15