Kunsthistorie: Kulturteorier og Visuel Kultur

Kursusindhold

I kurset vil vi oparbejde kendskab til centrale kulturbegreber og kulturteorier og deres anvendelse i analyser af kulturfænomener, herunder fænomener inden for kunsthistorie og visuel kultur.

Vi vil diskutere og reflektere kritisk over tilgange til et sæt større, centrale visuelle og kulturteoretiske problemstillinger. Disse indbefatter tværfaglige tilgange til forskelle og ligheder mellem visuel kultur og kunsthistorie, tilgange til kulturbegreber samt til: massekultur, hverdagskultur, finkultur og populærkultur, subkultur, køn, postkolonial identitet og forskel, subjektivitet og socialitet, medier og mediekunst, samt kulturel globalisering.

I kurset arbejder vi i bred forstand med moderne og kontemporær kultur, men fokuserer på senmoderne og samtidshistoriske problemstillinger. Der arbejdes med globalt kulturelt udblik, men med en hovedvægt lagt inden for dele af den vestlige kulturkreds.

Teoretisk og metodisk er fokus lagt på at give indblik i og kendskab til hovedudviklinger af dels visuel kulturteori siden navnlig 1960erne, dels den anglo-amerikanske tradition inden for kulturstudier (Birmingham skolen samt disses senere videreudviklinger). Dette ledsages af diskussion af kulturteorier fra Frankfurt skolen, strukturalister, poststrukturalister, postkolonialister samt inden for studier af medier, netværkssamfund og globalisering.

Vi sigter mod at bruge forelæsningstimer til bred, indledende indsigt i centrale teorier og historiske udviklinger samt en første forståelse af kernetekster i pensum. Vi vil dernæst navnlig anvende seminartimer til at gå i dybden med arbejdet på centrale temaer og passager i tekster i pensum og på øvelser i anvendelse af disse tekster til analyse af konkrete cases (f.eks. byliv,

fotografier, film, TV, videoer, rockmusik, biler, reklamer, museer og udstillinger, sport, mode, installationskunst, tegneserier, selv-portrætter, sociale medier).

Engelsk titel

Visual Culture Studies

Forelæsning og seminar

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 270
 • Forelæsninger
 • 65
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420