Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt: Kunst og kolonihistorier – temakursus 1

Kursusindhold

Modul 7: Valgfag med formidlingsprodukt

Kurset ‘Kunst og kolonihistorier’ består af en række kolonikritiske nedslag i kunsthistorien fra 1600-tallet til i dag. Vi tager udgangspunkt i et begreb om kolonialitet som en aktiv og uafsluttet proces, der skaber en ulige fordeling af de politiske og sociale konsekvenser af Europas koloniale projekter – og hvis virkninger forbinder forskellige tider, steder og genstande.

Vi skal undersøge koloniale aspekter af genrer som stilleben og blomstermalerier, landskabsbilleder og marinemalerier, portrætmalerier og fotografier. Det gør vi ved at genbesøge værker af kunstnere som Albert Eckhout, Frans Post, Maria Sibylla Merian, N.P. Holbech, Wilhelm Marstrand og Paul Gauguin. Vi skal også dykke ned i dekoloniale udstillingsprojekter, kunstværker og kollektive aktioner som Del Tercer Mundo/ The Revolution Must Be a School of Unfettered Thought (1968/2015) og I Am Queen Mary (2018). 

Undervejs kommer vi til at berøre centrale begreber inden for post- og dekolonial teori, såsom andetgørelse, stillegørelse, hvid uskyldighed, kontaktzone, abolitionisme, afkolonisering og aesthesis, ved at stille spørgsmål som: På hvilke måder kan analyser af motiver, stil, biografiske detaljer samt økonomiske og institutionelle forhold bidrage til at indkredse kolonialitet i kunsthistorien? Hvordan er kolonialisme og afkolonisering blevet iscenesat i kunstværker og 

udstillinger? Hvordan har forskellige udstillingsformater og formidlingsstrategier understøttet, udfordret eller på andre måder forholdt sig til kolonialitet?

Kurset fokuserer på samlinger og museer i København, og vi skal besøge centrale institutioner som Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Glyptoteket og Det Kongelige Bibliotek for at se på, hvordan det koloniale forvaltes of formidles her.

Engelsk titel

Art History - Communication Project

Forelæsning

Studerende på 4. semester skal tilmelde sig til obligatorisk fælles undervisningsforløb i formidlingsprojekt- HKUB0082AU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt: Fælles undervisning i formidlingsmetoder

Samt skal de tilmelde sig til én af de to formidlingskurser:
HKUB0082BU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt: Kunst og kolonihistorier – temakursus 1 eller
HKUB0082CU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt - Det enestående – temakursus 2

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 270
 • Forelæsninger
 • 65
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420