Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt: Fælles undervisning i formidlingsmetoder

Kursusindhold

Kursets formål er at tilbyde en redskabskasse til jeres formidlingsprojekter. Der introduceres til forskellige formidlingsgenrer og greb samt tematiske nedslag i en række formidlingsproblematikker. Der vil bl.a. være  workshops i podcastproduktion, introduktion til digital formidling samt øvelser i skriftlig formidling.

Kurset henvender sig til alle BA-kunsthistoriestuderende på 4. semester i kobling med et af de udbudte tematiske fag.

Engelsk titel

Elective: Communication Projekt

Forelæsning

Studerende på 4. semester skal tilmelde sig til obligatorisk fælles undervisningsforløb i formidlingsprojekt.

Samt skal de tilmelde sig til én af de to formidlingskurser:
HKUB0082BU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt: Kunst og kolonihistorier – temakursus 1 eller
HKUB0082CU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt - Det enestående – temakursus 2

Mundtlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri mundtlig prøve med formidlingsprodukt.
Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Karakteren gives
for den samlede præstation, hvor mundtlig prøve og materiale vægtes ligeligt
i bedømmelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 270
 • Forelæsninger
 • 65
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420