KOMIT Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation

Kursusindhold

Faglige mål:

- planlægge og gennemføre en undersøgelse af brugen af et eller flere itsystemer

- forklare anvendelsen af statistiske modeller, data mining og visualisering til at beskrive og forudsige brugsmønstre i it-systemer og kommunikation i netværk

- identificere, indsamle og forberede relevante data til analyse af brugsmønstre i et givet it-system

- analysere og formidle resultater fra undersøgelser af it-brug og kommunikation i netværk ved hjælp af statistik og visualisering

- vurdere og perspektivere anvendelsen af store datamængder til en given problemstilling vedrørende it-brugsmønstre eller kommunikation i netværk

- analysere et udvalgt it-værktøj og vurdere dets anvendelighed til at indsamle data og analysere it-brugsmønstre i en given kontekst.

Engelsk titel

Data Mining and Visualization of Networked Communication

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Forelæsninger og gruppeøvelser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger og datasæt.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget følger som hovedregel undervisningssproget.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Øvelser
  • 56
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5