KOMIT Specialeseminar

Kursusindhold

Faglige mål

- anvende relevante medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder på en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it

- gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en selvstændig og dybtgående videnskabelig analyse

- reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling

- formidle resultaterne af en videnskabeligt studeret problemstilling tilen faglig offentlighed på en klar, velstruktureret og overskuelig måde i en begrebsligt og sprogligt præcis udtryksform

- sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Engelsk titel

Thesis Seminar

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

I forbindelse med specialeskrivningen tilbydes den studerende individuel vejledning eller vejledning i grupper.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • Total
  • 12