KOMIT Bachelorprojekt

Kursusindhold

Modulet giver den studerende viden om og forståelse af:
• teorier, metoder og praksis i relation til et afgrænset emne inden for faget
på et dybtgående og detaljeret niveau.


Færdigheder i
• at identificere, afgrænse og redegøre for en selvvalgt problemstilling
vedrørende anvendelse af it til kommunikation
• at planlægge og gennemføre et mindre analyse- og/eller designprojekt
under inddragelse af videnskabelige metoder

Engelsk titel

BA project

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

Kompetencemål:
- planlægge og gennemføre et mindre analyse- og/eller designprojekt med
  inddragelse af videnskabelige metoder
- anvende fagets teorier og metoder på en problemstilling inden for området kommunikation og it efter eget valg
- forholde sig eksplicit og kritisk til relevante teorier og metoder
- formidle en videnskabeligt studeret problemstilling i skriftlig form

Seminar i 3 timer x 4 uger
Vejledningstimer efter aftale med vejleder skal påregnes

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • Total
  • 12