KOMIT Audiovisuel Kommunikation

Kursusindhold

Faglige mål: 
- at redegøre for centrale teorier vedr. it-baserede kommunikationsudtryksformer og genrer

- at gennemføre konkrete analyser af forholdet mellem tekst, billeder og lyd i it-baseret kommunikation

- at karakterisere forskelle og ligheder mellem digitale og andre mediers kommunikationsformer

- at karakterisere forskellige medietypers og kulturformers æstetik i historisk perspektiv

Engelsk titel

Audiovisuel Communication

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Holdundervisning med inddragelse af studerende gennem studenteroplæg og gruppearbejde.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Eksamenssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på.
Der gives 7 dage til den bundne opgave.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 148,75
  • Total
  • 204,75