KOMIT Fagets videnskabsteori

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:
Viden om og forståelse af

• grundlæggende videnskabsteoretiske begreber, herunder
forholdet mellem ontologi, epistemologi og metodologi
• centrale forskelle og ligheder mellem human-, samfunds-
og naturvidenskaberne med særligt henblik på medievidenskab og datalogi
• karakteristiske teoretiske forklaringsrammer og empiriske tilgange til
studier af information og kommunikation inden for medievidenskab og datalogi.

Engelsk titel

Theory of science

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Seminar + øvelser

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Total
  • 204,75