KL. GR. Græsk poesi

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over græsk poesi. Der læses Iliadens 6. og 24. sang og dertil uddrag af Pindars oder og Sophokles’ Philoktet. Der fokuseres på oversættelse, litterær fortolkning og metrik. Deltagerne bedes til første gang have læst de første 100 vers af 6. sang af Iliaden.

Deltagerne forventes ligeledes at følge støttekurset, hvor hele Iliaden gennemlæses i oversættelse.

Engelsk titel

KL. GR. Greek poetry

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk samt til prøver på tilvalgsfag i Klassisk Græsk.

 

Kurser forbereder til følgende prøver:

Bachelorniveau: HKGB00631E

Kandidattilvalg: HKGK03671E

Først og fremmest tekstlæsning og samtale, lejlighedsvis suppleret med forelæsning. Derudover vil der være skriftligt hjemmearbejde i form af kortere opgaver.

Som tekstgrundlag for læsningen af Iliaden anvendes Oxford Classical Texts (udg. af Monro og Allen). Teksten i Loeb Classical Library og andre ukritiske udgaver kan ikke benyttes. Dertil anbefales det kraftigt, at deltagerne anskaffer sig E.T. Owen, The Story of the Iliad (London 1946 og senere). Materiale til læsning af Pindar og Sophocles vil blive udleveret i løbet af kurset. En fyldigere litteraturliste og en semesterplan vil foreligge i medio. Det anbefales i øvrigt, at deltagerne tidligt i forløbet gennemlæser hele Iliaden – og gerne også Odysseen – i oversættelse. Som metrisk grundbog bruges D.S. Raven, Greek Metre (London 19682; 1. ed. 1962), der findes på Saxo-Instituttets bibliotek.

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Klassisk Græsk (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) være bestået.

Kurset kan sammen med Antik poesi ved Lene Andersen føre til eksamen i Græsk poesi.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt. De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0