KL.GR: Græsk seminar: Homers Iliade

Kursusindhold

Der læses Iliadens 6. og 24. sang og dertil uddrag af Pindars oder og Sophokles’ tragedier. Der fokuseres på oversættelse, litterær fortolkning og metrik. Deltagerne bedes til første gang have læst de første 100 vers af 6. sang af Iliaden. Deltagerne forventes ligeledes at følge støttekurset, hvor hele Iliaden gennemlæses i oversættelse.

Engelsk titel

KL.GR: Græsk seminar: Homers Iliade

Uddannelse

Klassisk græsk, latin, byzantinistik og latinsk middelalderfilologi

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik Poesi til prøven i Græsk Poesi på bachelorniveau i Klassisk Græsk samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Klassisk Græsk.

Dialog og oplæg ved studerende.

Som tekstgrundlag for læsningen af Iliaden anvendes Oxford Classical Texts (udg. af Monro og Allen). Teksten i Loeb Classical Library og andre ukritiske udgaver kan ikke benyttes. Dertil anbefales det kraftigt, at deltagerne anskaffer sig E.T. Owen, The Story of the Iliad (London 1946 og senere). Materiale til læsning af Pindar og Sophocles vil blive udleveret i løbet af kurset. En fyldigere litteraturliste og en semesterplan vil foreligge i medio. Det anbefales i øvrigt, at deltagerne tidligt i forløbet gennemlæser hele Iliaden – og gerne også Odysseen – i oversættelse. Som metrisk grundbog bruges D.S. Raven, Greek Metre (London 19682; 1. ed. 1962), der findes på Saxo-Instituttets bibliotek.

En semesterplan bliver lagt ud på Absalon senest primo august. Første undervisningsgang har form af en komparativ oversættelsesvurdering af forskellige oversættelser af Iliadens prooimion: en opgave, som deltagerne må have løst til første undervisningsgang, vil blive lagt ud i Absalon senest primo august.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se:
Filologisk praksis 1: Forelæsning HKGK03751E (2018-ordningen)
Filologisk praksis 1: Forelæsning HKGK03631E (2019-ordningen)
Filologisk praksis 3a: Udgave HKGK03801E
Filologisk praksis 3a: Udgave (Græsk middelalder) HKGK03841E
Filologisk praksis 3b: Kommentar HKGK03811E
Filologisk praksis 3b: Kommentar (Græsk middelalder) HKGK03851E
Filologisk praksis 3c: Oversættelse HKGK03821E
Filologisk praksis 3c: Oversættelse (Græsk middelalder) HKGK03861E
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bemærk! Kursusbeskrivelsen tilbyder ikke en udtømmende redegørelse for den enkelte eksamens formalia. Se formalia i studieordningen her:

Studieordninger på Klassisk Græsk og Græsk Middelalderfilologi

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se:
Frit genre- eller periodeorienteret område HKGK03511E (2008-ordningen)
Frit genre- eller periodeorienteret område HKGK03781E (2018-ordningen)
Frit genre- eller periodeorienteret område HKGK03791E (Græsk middelalderfilologi, 2018-ordningen)
Frit genre- eller periodeorienteret område HKGK03611E (Græsk middelalderfilologi, 2019-ordningen)
Frit genre- eller periodeorienteret område HKGK03621E (Græsk Middelalder)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bemærk! Kursusbeskrivelsen tilbyder ikke en udtømmende redegørelse for den enkelte eksamens formalia. Se formalia i studieordningen her:

Studieordninger på Klassisk Græsk og Græsk Middelalderfilologi

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave:
Bachelorprojekt HKGB00391E (2005-ordningen)
Videnskabelig praksis ll: Artikel HKGK03531E
Videnskabelig praksis llla: Udgave HKGK03571E
Videnskabelig praksis lllb: Kommentar HKGK03581E
Videnskabelig praksis lllc: Oversættelse HKGK03591E
Filologisk praksis 2: Artikel HKGK03771E (2018-ordningen)
Filologisk praksis 2: Artikel HKGK03641E (2019-ordningen)
Frit område HKGK3731E (Sidefag, 2008-ordningen)

Bunden skriftlig prøve:
Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til græsk HKGK03601E (2019-ordningen)
Sprog og stilistik med oversættelse dansk til græsk HKGK03541E (2008-ordningen)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bemærk! Kursusbeskrivelsen tilbyder ikke en udtømmende redegørelse for den enkelte eksamens formalia. Se formalia i studieordningen her:

Studieordninger på Klassisk Græsk og Græsk Middelalderfilologi

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0