KL.GR: Græsk seminar: Græsk filosofi

Kursusindhold

Der læses Platons Gorgias samt uddrag af Aristoteles’ Politikken. Der fokuseres på oversættelse og litterær fortolkning. Deltagerne bedes til første gang have læst de første fire sider af Gorgias (447a-452e). Deltagerne forventes ligeledes at følge støttekurset, hvor relevante filosofiske tekster gennemlæses i oversættelse.

Engelsk titel

KL.GR: Greek Seminar: Greek Philosophy

Uddannelse

Klassisk græsk, latin, byzantinistik og latinsk middelalderfilologi

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk filosofi til prøven i græsk filosofi på bachelorniveau i Klassisk Græsk samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Klassisk Græsk.

Manuduktion; dialog og oplæg ved studerende.

Som tekstgrundlag for læsningen af Gorgias anvendes Oxford Classical Texts (udg. Burnet). Teksten i Loeb Classical Library og andre ukritiske udgaver kan ikke benyttes. En mere udførlig litteraturliste vil foreligge tidligt i semesteret. Det anbefales i øvrigt, at deltagerne tidligt i forløbet gennemlæser hele Gorgias i Thure Hastrups oversættelse (Kbh. 1977), samt hele Politikken i (f.eks.) Ernest Barkers oversættelse (Oxford 1946).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0