KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Kursusindhold

Seminaret henvender sig først og fremmest til studerende, der skal aflægge prøve i modulet ”Græsk retorik og talekunst” , men kan også følges af andre, der fx skal aflægge en fri emneprøve el.lign, også KA-studerende.

Kurset vil give en bred indføring i græsk teoretisk retorik og de græske talere samt i studieordningens øvrige faglige mål, men hovedvægten vil ligge på oversættelse og grammatisk og stilistisk analyse af udvalgte tekster samt på at indplacere de udvalgte tekster i deres rette historiske og kulturelle sammenhæng. Der vil blive læse tekster af Antisthenes, Lysias og Xenophon, plus andre, hvis tiden tillader det.

Engelsk titel

KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i græsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Græsk samt til prøver på KA-niveau.

Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger og studenteroplæg.

Nyttige håndbøger:

Stephen Usher, Greek Oratory. Tradition and Originality. Oxford University Press: Oxford 1999.

Ian Worthington, A Companion to Greek Rhetoric. Blackwell Publishing : Malden 2007.

Christian Kock, Ordets magt. Retorisk tænkning der holder. 1: Før 1900. Samfundslitteratur Frederiksberg 2012.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0