KL. GR. Græsk historie og historieskrivning

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give den studerende en forståelse af den græske bystatskultur og dens institutioner samt af græsk historiografi, herunder dens rolle som model og forbillede for senere, antik historieskrivning. 

Engelsk titel

Greek History and Historiography

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk samt til prøver på tilvalgsfag i Klassisk Græsk under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk historie og historieskrivning HKGB00521E

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E

 

Tekstlæsning, forelæsninger samt samtale mellem lærer og studerende. I undervisningen kan indgå mundtlige og/eller skriftlige oplæg fra de studerende.

Som grundbog benyttes P.J. Rhodes: A History of the Classical Greek World (Oxford 2006) samt Mogens Herman Hansen: Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State (Oxford 2006). Yderligere bibliografiske oplysninger vil blive videregivet første undervisningsgang.

Græsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HKGB10061E på Klassisk Græsk bachelortilvalg - Studerende skal have bestået propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.

Kursusdeltagere skal herudover følge Thomas Heine Nielsens kursus Antik prosa 1: Historieskrivning (HOLB10071U).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt. De noter, som eksaminanden udarbejde i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0