KL. GR./LAT/OLD Oversættelse af græske og latinske tekster – praksis og teori

Kursusindhold

En af de vigtigste opgaver for en klassisk filolog er at videreformidle antikke tekster ved oversættelser. Det er imidlertid en vanskeligere proces, end man normalt gør sig klart. Dette kursus skal give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at lave deres egne, gode oversættelser af græske og/eller latinske tekster. Samtidig vil kurset give deltagerne forudsætningerne for at vurdere enhver oversættelse af græsk og/eller latinsk tekst.

Kurset indledes med tre forelæsninger med efterfølgende diskussion om de forskellige dele af oversættelsesprocessen og med gennemgange af relevante filologiske redskaber. I ugerne derefter vil deltagerne vejledt af underviserne skulle udarbejde deres egne oversættelser af græske og/eller latinske tekster, som de selv har mulighed for at vælge. Oversættelserne sendes inden det afsluttende seminar til underviserne, som vil returnere dem med kommentarer. Endelig vil vi ved et lørdagsseminar mødes, gennemgå alle oversættelserne i plenum, løse problemer og diskutere de erfaringer, som oversætterne har fået i løbet af oversættelsesprocessen.

Engelsk titel

Translation of Greek and Latin Texts

Uddannelse

Klassisk Græsk

Latin

Målbeskrivelse

I kombination med kurset Latinsk sprogkundskab forbereder kurset til prøverne i:

Latinsk sprogkundkskab HLAB00571E (2018-studieordningen)

Latinsk sprogkundskab HLAB00661E (2019-studieordningen)

Latinsk sprogkundskab HLAK03981E (KA-sidefag, 2018-studieordningen)

Latinsk sprogkundskab HLAK03701E (KA-tilvalg, 2019-studieordningen)

 

I kombination med Græsk sprogkundskab forbereder kurset til prøverne i:

Græsk sprogkundskab HKGB00571E (2018-studieordningen)

Græsk sprogkundskab HKGB00661E (2019-studieordningen)

Græsk sprogkundskab HKGK03981E (KA-sidefag, 2018-studieordningen)

Græsk sprogkundskab HKGK03891E (KA-sidefag, 2019-studieordningen)

 

Forelæsninger og seminar

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning - 

Latin

Klassisk græsk

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0