KL. ARK Tema 2 De romerske frigivnes materielle verden

Kursusindhold

I de senere år er interessen for frigivnes materielle kultur vokset hurtigt. I forskningen diskuteres den kontroversielt, især med hensyn til om der er en stil som er typisk for frigivne i modsætning til elitekulturen. I seminaret vil vi undersøge koncepter tilknyttet frigivne og casestudier relateret til antik litteratur, frigivnes grave, huse, statuer og ikke mindst to eksempler for den moderne reception. Vi vil især være opmærksomme på hvordan litterære beskrivelser som Petronius‘ Trimalchio og moderne ideer om nyrige har påvirket vores image af frigivne.

Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se:
Klassisk arkæologisk tema HKAK03211E
Diakron analyse med udgangspunkt i klassisk arkæologi HKAK03251EBunden, mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis) efterfulgt af mundtlig dialog. Eksaminanden skal aflevere en synopsis på 2-4 normalsider samt petitum 14 dage inden afholdelse af den mundtlige eksamination. Ved den mundtlige prøve indleder den studerende med en fremlæggelse på 20 min. med udgangspunkt i en skriftlig synopsis efterfulgt af en mundtlig dialog ledet af eksaminator. Bedømmelsen sker på baggrund af den mundtlige fremlæggelse og dialog.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden må medbringe den skriftlige synopsis til den mundtlige eksamination.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Se:
Klassisk arkæologi og akulturation HKAK03241E
Klassisk arkæologisk emne med projektformulering HKAK03271E
Katalog- og materialeanalyse HKAK03221EFri, skriftlig hjemmeopgave efterfulgt af mundtlig dialog ledet af eksaminator. Den skriftlige hjemmeopgave samt petitum afleveres 14 dage inden afholdelse af den mundtlige eksamination. Der gives en samlet karakter. Den skriftlige og mundtlige del vægtes lige.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden må medbringe den skriftlige hjemmeopgave til den mundtlige eksamination.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
For studerende, som går til eksamen i HKAK03241E Klassisk arkæologi og akulturation, vil der være ekstern censur.
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se: Klassisk arkæologisk periode HKAK03261E
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se: Kulturformidlende projektorienteret forløb HKAK03231E

Projektrapport, der indeholder diskussion af relevante teoretiske/metodiske problemstillinger, relevant lovgivning og en reflekteret fremstilling af det kulturformidlende arbejde, som den studerende har været en del af.
20 normalsider, plus/minus 10%, ekskl. bibliografi og illustrationer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se: Klassisk arkæologisk diakron analyse HKAK03301E
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Synopsis, petitum og billedmateriale.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se:
Materialeanalyse med katalog HKAK03291E
Kulturmøder HKAK03311E
Emne med problemformulering HKAK03321E
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0