KL. ARK Tema 1: Portrætter

Kursusindhold

Portrætter: Identitet, kontekst og nærværd

Kurset giver den studerende en dybdegående introduktion i portrætter på tværs af medier og på tværs af den etruskiske og romerske kultur, med inddragelse af græske portrætter og gør den studerende i stand til metodisk at arbejde med portrætter og til at forholde sig kritisk til de forskellige teorier, der knytter sig til forskningen i portrætter. I løbet af undervisningen vil den studerende arbejde indgående med spørgsmål såsom: hvad er et portræt? Hvad er forholdet mellem original og kopi, mellem forlæg og værk? Hvilke sociale normer skal et portræt arbejde indenfor? Hvilke funktioner har portrættet og ændres disse efter kontekst, periode og kultur? Hvordan var den antikke oplevelse og opfattelse af portrætter? Hvilken effekt har materialet og polykromi på portrættet og beskueren? Den studerende bliver i stand til at reflektere over portrættets unikke egenskab som en re-præsentation af et individ og udforske portrættets funktioner i de mange forskellige kontekster som portrættet optræder i.

Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Den studerende følger den udbudte undervisning og modtager individuel vejledning indenfor selvvalgt emne.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0