KL. ARK. Periodekursus 2 - Klassisk-Hellenistisk tid

Kursusindhold

Velkommen til Periodekursus 2: Græsk arkæologi, klassisk og hellenistisk periode.

Kurset består af forelæsninger, individuelle øvelser (monumentopgaver), gruppeøvelser, og museumsbesøg.

Kurset giver den studerende indblik i det klassisk-hellenistiske Grækenlands arkæologi i perioden fra ca. 480 til ca.146 f.v.t. Set i lyset af Athen som traditionel kulturel og politisk stormagt diskuteres en række konkrete monumenttyper som landskaber, byer, helligdomme, templer, grave, teatre, agora, huse, skulptur, portrætter, mønter og keramik. Kurset giver indsigt i hvilken rolle den materielle kultur spiller for græsk identitet.

Da kurset baseres på arkæologisk materiale, må de studerende, for at få det fulde udbytte, have en basal viden om græsk historie og religion.

Engelsk titel

KL. ARK. Period 2 - The Classical and Hellenistic period

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Forelæsninger, seminarer, individuelle øvelser og gruppe øvelser

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0