KL. ARK Bachelorprojekt

Kursusindhold

I holdundervisningen undervises i hvordan man overordnet bedst håndterer opgaven: hvordan man formulerer og arbejder med en problemstilling, hvordan man udvælger materiale og fortager en analyse deraf, og hvordan man dokumenterer og argumenterer for sine synspunkter. Endvidere gennemgås de relevante bibliografiske søgeredskaber ligesom opgavens formalia bliver gennemgået.

Under den individuelle vejledning diskuteres den enkeltes opgave med en vejleder.

Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Ba-projekt undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning og individuel vejledning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé. 25-30 normalsider pr. deltager.

Specialisering i Forhistorisk arkæologi: Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé samt forelæsning. Forelæsning 15 min. Resumé: ½ normalside i alt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0