KL. ARK. Periodekursus 4 - Etruskisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over den etruskiske materielle kultur fra ca. 900 f.v.t fra den såkaldte Villanova kultur frem til 90 f.v.t. med indførelsen af den romerske Lex Iulia og Etruriens fulde indlemmelse i det romerske imperium. Kurset indledes med en gennemgang af disciplinens forskningshistorie og ud over at behandle enkelte temaer omkring især urbanisering, handel og religion lægges der også vægt på den etruskiske kulturs interaktion med nabokulturerne, herunder forholdet til den fønikiske, keltiske, græske og ikke mindst romerske kultur.

Engelsk titel

KL. ARK. Archaeology, Period 4 - Etruscan Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Undervisningen foregår som forelæsning, monumentopgaver fremlagt af de studerende og øvelser som gruppearbejde. I kurset indgår en række museumsbesøg.

A. Naso(red.), Etruscology. 2017

L. Bonfante (red.), Etruscan Life and Afterlife. 1986 (kun kap. I, II og VII)

N.T. de Grummond, Etruscan Myth, Sacred History, and Legend. 2006

S. Haynes, Etruscan Civilization. 2000

S. Steingräber, Abundance of Life. Etruscan Wall Painting. 2006

M. Torelli (red.), The Etruscans. 2000

J.M. Turfa (red.), The Etruscan World. 2013

Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0